top of page

המוזיאון פתוח לקהל ללא עלות ברישום מראש במסגרת שישי שבת ישראלית עם שני סיורים בימי שישי בשעות - 10:00 וב- 12:00

סיורים בימי שבת בשעות:  סיור ב- 10:00, ב- 11:00 וב- 12:00.


להרשמה יש ללחוץ על התמונה ולהרשם לפי התאריך והשעה הרצויה. 

(שימו לב שכדי להזמין כרטיסים יש להירשם תחילה באתר של המועצה לשימור אתרים).תיאום לקבוצות יש להתקשר 04-6390950  (קבוצות בתשלום בתיאום מראש) 

המוזיאון פתוח לקהל ללא עלות ברישום מראש במסגרת שישי שבת ישראלית עם שני סיורים בימי שישי בשעות - 10:00 וב- 12:00

סיורים בימי שבת בשעות:  סיור ב- 10:00, ב- 11:00 וב- 12:00.

 

להרשמה יש ללחוץ על התמונה ולהרשם לפי התאריך והשעה הרצויה. 

(שימו לב שכדי להזמין כרטיסים יש להירשם תחילה באתר של המועצה לשימור אתרים).

 

תיאום לקבוצות יש להתקשר 04-6390950  (קבוצות בתשלום בתיאום מראש) 

שבת ישראלית 2023

שישי שבת ישראלית
 

bottom of page