top of page
בדימ.יון
שבת-ישראלית-במזגגה
משרד-התרבות-והספורט.png
logo_hebrew_edited_edited.png

בשבת - הכניסה ליחידים חינם / לקבוצות - בתשלום ובתיאום מראש

מוזיאון המיזגגה מזמין אתכם!

ביום שישי

הדרכות בשעות: 10:00 | 12:00

ביום שבת

הדרכות בשעות: 10:00 | 11:00 | 12:00

 הכניסה

ליחידים

ללא תשלום

וברישום מראש

יש להרשם באתר המועצה לשימור אתרים 

bottom of page