top of page

תערוכות מתחלפות

יחסים שבירים
מאת: עדנה מעייני

עדנה מעיני מיובלים מציגה יצירות בזכוכית המפגישות זכוכית ואבן. את הזכוכית היא מאחה (פיוזינג) לפסלים המביעים שבירות ודמעה, לצד איזון וחיוך. שילוב הזכוכית והאבן מקנה ליצירות קול נוסף של עניין ומתח בין החומרים, בין החומר השקוף לאטום, בין השביר והעדין לבין הקשה המאיים.

כחול וחילזון - עדנה מעייני - קרדיט לרני לוריא.jpeg

צילום: רני לוריא

פלפלונים - עמיחי - קרדיט לצלם חגי נתיב.jpg

"חומר חי"
מאת: עמיחי שרפשטיין

עמיחי שרפשטיין ממעגן מיכאל יוצר פסלי חיות בדרך ייחודית, המשלבת שיטות מסורתיות לצד טכניקות ייחודיות לו. הוא בורא חיות מרתקות, כל אחת בעלת אופי משלה, עם מבע אנושי ובתוספת אביזרי אופנה. חלקן נאיביות ונבוכות, אחרות מביעות ביקורת חברתית עם קריצה הומוריסטית. 

צילום: חגי נתיב

חדשות בעתיקות

חדשות בעתיקות

חדשות בעתיקות
bottom of page